Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01