NTL: TB niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Bia thong bao ntl

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quyết định số 164/QĐ-SGDHCM ngày 06/12/2007 với các nội dung sau: Tổ chức niêm yết:  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị […]

NTL: Nhận Quyết định niêm yết cổ phiếu

Bia thong bao ntl

Ngày 06 tháng 12 năm 2007, Tổng Giám đốc Trần Đắc Sinh đã ký Quyết định cho CTCP Phát triển Đô Thị Từ Liêm được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau: Tên viết tắt: LIDECO Trụ sở chính: Xóm 7, xã Đông Ngạc, huyện […]

NTL: Bài giới thiệu niêm yết lần đầu

Bia thong bao ntl

Ngày 06/12/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Quyết định số 164/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (LIDECO) niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SGDCK Tp.HCM. Theo kế hoạch ngày 21/12/2007, LIDECO sẽ chính thức giao dịch.