NTL: Nhận Quyết định niêm yết cổ phiếu

Ngày 06 tháng 12 năm 2007, Tổng Giám đốc Trần Đắc Sinh đã ký Quyết định cho CTCP Phát triển Đô Thị Từ Liêm được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

Tên viết tắt: LIDECO Trụ sở chính: Xóm 7, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103004940 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2004 và thay đổi lần thứ 3 ngày ngày 22/06/2007. Vốn điều lệ: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng). Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: NTL Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng); Số lượng cổ phiếu: 8.200.000 cổ phiếu (Tám triệu hai trăm ngàn cổ phiếu); Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng).

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01