NTL: Giải trình kết quả kinh doanh Q1/2008

Bia Giai trinh KQKD

Ngày 09/05/2008, SGDCK TPHCM nhận được công văn số 35/CT-TCKT của CTCP Phát triển Đô Thị Từ Liêm giải trình chênh lệch Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2008, nội dung như sau: + Lợi nhuận trước thuế Quý 4/2007 : 163.048.169.303 đồng + Lợi nhuận Quý 1/2008 : 470.221.643 đồng + Chênh lệch giảm : 162.577.947.660 đồng […]

NTL: TB ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007

Bia thong bao ntl

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 như sau: Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm Mã chứng khoán : NTL Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười […]