• anh dung lideco ha long 01

  NTL: TB ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 như sau:

  Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm

  Mã chứng khoán : NTL

  Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

  Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2008

  Ngày đăng ký cuối cùng  :  21/05/2008

  Mục đích : Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007.

  Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu nhận cổ tức 100% (01 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới).

  Thời gian dự kiến chi trả :  20/06/2008

  Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới không được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu sau khi nhận thì được tự do chuyển nhượng.

  Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức:

  + Đối với cổ đông đã lưu ký: nhận tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

  + Đối với cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Phát triển Đô Thị Từ Liêm từ ngày 20/06/2008 và xuất trình giấy CMND. Địa chỉ: Xóm 7, Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội

  Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu NTL vào các ngày 20, 21, 22/05/2008.

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01