NTL: Giải trình kết quả kinh doanh Q1/2008

Ngày 09/05/2008, SGDCK TPHCM nhận được công văn số 35/CT-TCKT của CTCP Phát triển Đô Thị Từ Liêm giải trình chênh lệch Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2008, nội dung như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế Quý 4/2007 : 163.048.169.303 đồng

+ Lợi nhuận Quý 1/2008 : 470.221.643 đồng

+ Chênh lệch giảm : 162.577.947.660 đồng

Lợi nhuận Quý 1/2008 giảm so với Quý IV/2007 là 99,71%

Nguyên nhân chênh lệch giảm do:

– Đặc thù của ngành Xây dựng và kinh doanh nhà: trong Quý 1 sản lượng xây lắp chủ yếu là do chuyển tiếp từ quý IV năm 2007 sang và đây cũng là giai đoạnh chuẩn bị các thủ tục đầu tư. Trong Kinh doanh nhà, Quý I bắt đầu triển khai, chưa bán cho khách hàng. Vì vậy lợi nhuận năm 2008 chủ yếu tập trung vào cuối năm 2008.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01