NTL: Chính thức niêm yết bổ sung 8,2 triệu cổ phiếu

Ngày 18 tháng 06 năm 2008, Tổng Giám đốc Trần Đắc Sinh đã ký Quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

– Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

– Mã chứng khoán: NTL

– Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 8.200.000 cổ phiếu (Tám triệu hai trăm ngàn cổ phiếu)

– Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng chẵn)

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01