Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu NTL

Bia Bao cao phan tich

NTL_Tích lũy ngắn hạn Nhận định: Cổ phiếu NTL đang vận động trong kênh giá 21.9 – 23.2. Chỉ báo RSI nằm trong vùng trung tính ủng hộ trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của NTL sẽ có khả tăng tiếp tục tích lũy giá quanh […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01