Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu NTL

NTL_Tích lũy ngắn hạn

Nhận định: Cổ phiếu NTL đang vận động trong kênh giá 21.9 – 23.2. Chỉ báo RSI nằm trong vùng trung tính ủng hộ trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của NTL sẽ có khả tăng tiếp tục tích lũy giá quanh mốc 22.50 ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 20 giảm và thanh khoản giảm nhẹ. Do vậy NTL sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của NTL là 24.9 và 25.3 và ngưỡng hỗ trợ tại 22.5 và 23.4. Có thể mở vị thế ngắn hạn trong vùng giá 22 – 23, chốt lời vùng giá 23.5 – 25.9 và cắt lỗ nếu NTL mất mốc 21.6

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01