CBTT Thoái vốn tại Công ty LIDECO 8

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêmquyết định thoái toàn bộ phần vốn góp 5.100.000.000 đồng tương đương với tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lideco 8 với giá trị thoái vốn là: 2.550.000.000 đồng. Đồng thời HĐQT Công ty cổ phần phát…

Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể như sau: – Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018. – Ngày dự kiến tiến hành đại hội: 21/04/2018. – Địa điểm…