Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 8-12/6

q 159037161700953422977 crop 15915839655101034270105Tạm có 19 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 8/6 đến 12/6/2020 có 19 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Nhà đầu tư chú ý.

Ngày 8/6/2020: NAV

CTCP Nam Việt (NAV) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/6/2020.

Ngày 9/6/2020: DNH, PGC, VE4, CDN, HSP, VBG, CKA, BPW, BMN

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 24/6/2020.

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 26/6/2020.

CTCP Xây dựng điện Vneco 4 (VE4) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 29/6/2020.

CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 25/6/2020.

CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,29%. Thời gian thanh toán 24/6/2020.

CTCP Địa chất Việt Bắc – TKV (VBG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 10/7/2020.

CTCP Cơ khí An Giang (CKA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 25/6/2020.

CTCP 715 (BMN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8,4%. Thời gian thanh toán 30/6/2020.

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (BPW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,37%. Thời gian thanh toán 25/6/2020.

Ngày 10/6/2020: CHC, MGC, TNB, ABS

CTCP Cẩm Hà (CHC) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 24/7/2020.

CTCP Địa chất mỏ TKV (MGC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 24/6/2020.

CTCP Thép Nhà Bè – VnSteel (TNB) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/6/2020.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/6/2020.

Ngày 11/6/2020: NTL, TVD, VLW

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/6/2020.

CTCP Than Vàng Danh Vinacomin (TVD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 23/6/2020.

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/6/2020.

Ngày 12/6/2020: MIG, CSV

Tổng công ty bảo hiểm quân đội (MIG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/6/2020.

CTCP hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/6/2020.

Thái Hiếu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01