Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

q 1575003137949487627475 crop 1577061283182968622616

Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Cao su Phước Hòa (PHR), VEAM (VEA), Vinamilk (VNM)…

Tuần mới từ 23/12 đến 27/12/2019 có 22 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm. Ví dụ như Cao su Phước Hòa (PHR) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%, VEAM (VEA) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 38,84%, Vinamilk (VNM) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, hay KCN Cao su Bình Long (MH3) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%…

Ngày 23/12/2019: HND, VDS, BRC, HTI

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 9/1/2020.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 6/1/2020.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2019.

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 17/1/2020.

Ngày 24/12/2019: MH3, PHR, TRC, HMH, THG, DHC, A32, HCB

Ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP KCN Cao su Bình Long (mã chứng khoán MH3) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng. Thời gian thanh toán 28/2/2020.

Như vậy với 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Cao su Bình Long dự chi khoảng 60 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Mới đây MH3 đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu thuần đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và mới hoàn thành được 43% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 37 tỷ đồng, cũng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đã hoàn thành được 87% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trước đó trong cuộc họp thường niên tổ chức hồi tháng 4, MH3 đã đặt kế hoạch chi cổ tức cho năm 2019 tối thiểu bằng 30% vốn điều lệ. Kế hoạch cổ tức kể trên được Ban lãnh đạo Công ty xây dựng dựa theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 42,5 tỷ đồng.

Ngày 24/12 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán chia làm 3 đợt, đợt 1 vào 10/2/2020, đợt 2 vào 10/3/2020 và đợt 4 vào 10/4/2020, mỗi đợt trả 10%.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 1.159 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2018.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2019 vừa qua của Cao su Phước Hòa do công ty đang dần chuyển đổi mô hình kinh doanh từ trồng, khai thác cao su sang lĩnh vực khu công nghiệp. Theo quy hoạch, diện tích cao su của Phước Hòa sẽ giảm xuống chỉ còn 5.000ha giai đoạn 2021-2025, còn khoảng 10.000ha còn lại sẽ chuyển đổi công năng theo định hướng phát triển, trở thành khu công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 24/1/2020.

CTCP Hải Minh (HMH) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/12/2019.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/1/2020.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/1/2020.

CTCP 32 (A32) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/1/2020.

CTCP Dệt may 29/3 (HCB – Đại chúng chưa niêm yết) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/1/2019.

Ngày 25/12/2019: VEA, XDH, PHP

Ngày 25/12 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán VEA) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 38,84%. Thời gian thanh toán 21/1/2020.

Như vậy với ước tính VEAM sẽ chi ra khoảng 5.158 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Trong đó, Bộ Công thương sẽ nhận được khoảng 4.564 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu VEAM đạt 3.353 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế lại tăng 6%, lên 5.152 tỷ đồng. EPS đạt trên 3.858 đồng.

CTCP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 6/1/2020.

CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 20/1/2020.

Ngày 26/12/2019: VNM, NRC, HDG, NSL

Ngày 26/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông. Thời gian thanh toán 28/2/2020. Như vậy Vinamilk sẽ chi khoảng 1.741 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó tháng 9/2019 Vinamilk đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 20% cho cổ đông. Tính cả lần này, Vinamilk tạm ứng cổ tức tổng tỷ lệ 30% cho năm 2019.

Vinamilk đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, trong đó doanh thu thuần tăng trưởng 6,4%, đạt 42.145 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.378 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Bất động sản Netland (NRC) phát hành 3,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 36 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) chi tạm ứng cổ tức đợth 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 13/1/2020.

CTCP Cấp nước Sơn La (NSL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/1/2020.

Ngày 27/12/2019: TCL, NTL, UIC

Ngày 27/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán TCL) phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 44%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 92 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy theo thứ tự ưu tiên từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC soát xét bán niên của công ty.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Xếp dỡ Tân Cảng đạt 698 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 71 tỷ đồng, giảm 4% so với 9 tháng năm 2018. Tính đến 30/9/2019, Xếp dỡ Tân Cảng còn gần 126 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 345 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 21 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/1/2020.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico (UIC) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 13/1/2020.

Hóng tin “hot” tuần tới

Tuần tới sẽ là những ngày cuối cùng của năm 2019 và bước sang năm 2020. Riêng ngày 31/12 – ngày cuối cùng của năm 2019 đã có rất nhiều doanh nghiệp tranh thủ chốt quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng. Có thể kể đến như Vĩnh Hoàn (VHC), như Thực phẩm Sao Ta (FMC), như Biwase (BWE)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Thạch Lâm

Theo Trí Thức Trẻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01