NTL: 22/2 GDKHQ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (NTL)

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012

– Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012

 

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

 

– Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2012

 

– Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

 

– Nội dung họp:

 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012; trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2011; một số vấn đề khác có liên quan.

Hải An

Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01