• anh dung lideco ha long 01

  NTL: 22/2 GDKHQ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012

  ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

  Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2012.

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (NTL)

  – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012

  – Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012

   

  – Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

   

  – Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

   

  – Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2012

   

  – Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

   

  – Nội dung họp:

   

  Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012; trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2011; một số vấn đề khác có liên quan.

  Hải An

  Theo Trí Thức Trẻ/VSD

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01