NTL: Quý 4 lãi ròng gần 32 tỷ đồng, chiếm 63% lợi nhuận cả năm

ntl quy 4 lai rong gan 32 ty dong chiem 63 loi nhuan ca nam

(CafeF) Lãi trước thuế cả năm 76 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh 2012 của NTL vẫn âm tới 240 tỷ đồng. Số dư tiền và tương đương cuối năm của NTL đạt 248,5 tỷ đồng, giảm 33,8% so với số dư đầu năm.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 của NTL đạt 194,6 tỷ đồng, xấp xỉ doanh thu cùng kỳ. Nhờ tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần giảm mạnh từ 87,23% xuống 78,74%, lãi gộp của công ty đạt 41,4 tỷ đồng, tăng mạnh 62,5%.

Đây cũng là nguyên nhân chính kết quả kinh doanh quý 4/2012 tăng mạnh so với cùng kỳ 2011, đạt gần 32 tỷ đồng. Lũy kế cả năm NTL lãi ròng 50,8 tỷ đồng, giảm 47% so với năm 2011.

EPS cả năm 2012 của NTL đạt 833 đồng.

Lãi trước thuế cả năm 76 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh 2012 của NTL vẫn âm tới 240 tỷ đồng. Số dư tiền và tương đương cuối năm của NTL đạt 248,5 tỷ đồng, giảm 33,8% so với số dư đầu năm.

Kế hoạch lãi trước thuế 2012 của riêng công ty mẹ NTL đạt 550 tỷ đồng, với kế hoạch này, cả năm NTL mới chỉ hoàn thành chưa đầy 15% kế hoạch cả năm.

ntl quy 4 lai rong gan 32 ty dong chiem 63 loi nhuan ca nam

Cuối năm 2012, hàng tồn kho của NTL đạt 1.147,6 tỷ đồng, chiếm 68,21% tổng tài sản tại cùng thời điểm, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở dự án Bắc Quốc lộ 32 lên tới gần 900 tỷ đồng.

Minh Thư

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01