Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

q 1513831962042

DSN, PSD, VCF, NTL, PDN, SCS, HMH, TTD, HCM, NSC, SBL vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN): Ngày 9/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 36% (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng). Thời gian thanh toán 1/2/2018. Đồng thời Công viên nước Đầm Sen cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD): Ngày 15/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1000 đồng). Thời gian thanh toán 30/1/2018.

CTCP Vinacafe Biên Hòa (VCF): Ngày 9/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 660% (01 cổ phiếu nhận 66.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/1/2018.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1000 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2018.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 7/3/2017.

CTCP Hải Minh (HMH): Ngày 11/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/1/2018.

CTP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS – UpCOM): Ngày 5/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/2/2017.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD – UpCOM): Ngày 9/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/1/2018.

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 24/1/2018.

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/2/2018.

CTCP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (SBL – UpCOM): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2018.

Thạch Lâm

Theo Trí Thức Trẻ

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01