Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 14/6-18/6

Screenshot 349Có 39 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 14/6 đến 18/6/2021 có 39 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có rất nhiều cái tên quen thuộc như Tập đoàn Hoa sen (HSG), như Vicostone (VCS), như Chứng khoán SSI (SSI), Chứng khoán Bản Việt (VCI), Viettel Post (VTP)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 14/6/2021: VCS, NTL, TVB, VMD, DBD, HAH, VSI, HMC, TVT, BSP, UMC, DBM, CNN, BRS, MKP, PTX, CHC

Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 20%. Thời gian thanh toán 23/6/2021. Như vậy với 106 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vicostone sẽ chi khoảng 320 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021, doanh thu thuần đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 371 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 1/2020. EPS quý 1/2021 đạt 2.067 đồng.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/7/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 9,6%. Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Dược – trang thiết bị y tế Bình Định (DBD) phát hành 5,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 52 tỷ đồng.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 1/7/2021.

CTCP Đầu tư & Xây dựng cấp thoát nước (VSI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Kim khí Tp HCM – VnSteel (HMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 29/6/2021.

Tổng Công ty Việt Thắng (TVT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Công trình đô thị Nam Định (UMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 28/6/2021.

CTCP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk (DBM) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco (CNN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Dược phẩm Mekophar (MKP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/6/2021.

CTCP Cẩm Hà (CHC) phát hành 1.768.000 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ 20:13. Giá trị phát hành theo mệnh giá 17,68 tỷ đồng.

Ngày 15/6/2021: HSG, SSI, UDJ, MLS, SDG, TYA, APF, SJ1, CSM

Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 44,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2019-2020. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 444 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2020 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán. Năm tài chính của Hoa Sen Group bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh, năm tài chính 2019-2020 Hoa sen Group đạt 27.530 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,8% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí giá vốn nên lợi nhuận sau thuế hơn gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 1.153 tỷ đồng.

Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Phát triển đô thị (UDJ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Chăn nuôi Mitraco (MLS) chi trả tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Dây và cáp điện Taya Việt Nam (TYA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17,5%. Thời gian thanh toán 7/7/2021.

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF) phát hành gần 1,82 triệu cổ phiếu trả cổ tức  tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 18,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành dựa trên LNST chưa phân phối của năm 2020.

CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Cao su Miền Nam (CSM) chi trả  cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 5/7/2021.

Ngày 16/6/2021: LIX, GIL, TSG, NLS

CTCP Bột giặt LIX (LIX) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (TSG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 1/7/2021.

CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2020 tỷ lệ 6,7%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Ngày 17/6/2021: SKG, BFC, NCT, NDX, ILB

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT) chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 16/7/2021.

CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng  (NDX) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP ICD Tân cảng Long Bình (ILB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/7/2021.

Ngày 18/6/2021: VCI, VTP, BIO, TDA

Ngày 18/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC – mã chứng khoán VCI) chốt danh sách cổ đông phát hành 166,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.665 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Chứng khoán Bản Việt đạt 1.730 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 12,2% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ đồng, tăng 10,9% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Tính đến 31/12/2020 Chứng khoán Bản Việt còn 1.572 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đạt gần 116 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn 165 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính rủi ro và nghiệp vụ, cùng với 585 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 18/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post – mã chứng khoán VTP) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 20,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 1.000:247. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 205 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ năm 2020.

BCTC công ty mẹ năm 2020 của Viettel Post đã kiểm toán ghi nhận doanh thu cả năm đạt 15.252 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm 2019. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ lên gần 385 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Công ty mẹ Viettel Post còn 338 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 22 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Vắc xin Va sinh phẩm Nha Trang (BIO) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 4/8/2021.

CTCP Đầu tư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh (TDA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 12/7/2021.

Nguyên Phương

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01