Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

danh sach cong ty kiem toan 1495437299791

SSI, NTL, VCS, PGS, VMD, CDN, TVT, SDG, HUB, BEL vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Chứng khoán SSI (SSI): Ngày 16/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/7/2021.

CTCP Vicostone (VCS): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ chi trả 20% (01 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2021.

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Tổng Công ty Việt Thắng (TVT): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Ngày 16/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 105 (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/7/2021.

CTCP Điện tử Biên Hòa (BEL): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

Thái Mạnh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01