Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01