Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

q 15840072351981798021258 crop 1584007241732686005240TDM, TNI, DQC, NTL, SPB, PGN, ICG, CHC, S4A, TCL, VTC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ngày 26/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng). Thời gian thanh toán 10/4/2020.

CTCP Thương mại XNK Thiên Nam (TNI): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 9/4/2020.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ngày 26/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ngày 31/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/4/2020.

CTCP Sợi Phú Bài (SPB): Ngày 23/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2020.

CTCP Phụ gia nhựa (PGN): Ngày 24/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 8/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG): Ngày 27/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận1.500 đồng). Thời gian thanh toán 16/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Cẩm Hà (CHC): Ngày 24/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Thủy điên Sê San 4A (S4A): Ngày 8/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 23/4/2020.

CTCP Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Viễn thông VTC (VTC): Ngày 27/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thái Mạnh

Theo Nhịp sống kinh tế

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01