• anh dung lideco ha long 01

    Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính dự kiến 2018

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính dự kiến 2018 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01