Nhà Từ Liêm: Lên kế hoạch lợi nhuận 120 tỷ đồng năm 2015, không chia cổ tức 2014

image svr 1 1 20140829093459604 1423675426109

Năm 2014 công ty chỉ đạt 47,5 tỷ đồng lợi nhuận, bằng một nửa kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm (Nhà Từ Liêm – NTL) công bố nghị quyết HĐQT ngày 11/2/2015.

HĐQT công ty đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với doanh thu và lợi nhuận thực hiện lần lượt 189 tỷ đồng và 47,5 tỷ đồng, tương đương 42% và 50% kế hoạch đề ra.

Trước kết quả không mấy khả quan, Nhà Từ Liêm quyết định không trả cổ tức năm 2014 để tập trung vốn cho các dự án đang triển khai.

Được biết, ĐHCĐ thường niên 2014 Nhà Từ Liêm đã đặt mục tiêu cổ tức tối thiểu 10% cho năm 2014.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 được HĐQT Nhà Từ Liêm đặt ra với các chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với kết quả đạt được năm 2014. Cụ thể như sau:

– Doanh thu 350 tỷ đồng

– LNTT 120 tỷ đồng

– Cổ tức 10%

Tết Ất Mùi năm 2015, CBCNV Nhà Từ Liêm được chi thưởng tháng lương thứ 13 có hệ số.

Đan Nguyên

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01