NTL: 9 tháng đạt 270,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

ntl 9 thang dat 2704 ty dong loi nhuan sau thue

Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông của NTL là 172,4 tỷ đồng, tương ứng với EPS 9 tháng đạt 10.564 đồng.

Theo báo báo tài chính quý 3 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL), trong quý 3, công ty đạt 434,8 tỷ đồng doanh thu và 176,71 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế tháng, NTL đạt 732,6 tỷ đồng doanh thu và 270,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của NTL là 172,4 tỷ đồng (tương ứng với EPS đạt 10.564 đồng) còn lại là 98 tỷ đồng chia lãi cho các bên liên doanh và nộp ngân sách Nhà nước.
Trong quý 3, NTL đạt 176,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhưng phần lợi nhuận thuộc về cổ đông của công ty chỉ chiếm chưa đến 1/2, đạt 86,9 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9, vay và nợ ngắn hạn của NTL là 2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 100 tỷ đồng hồi đầu năm. Do không vay nợ nhiều nên chi phí tài chính (chi phí lãi vay) của NTL trong quý 3 chỉ có hơn 32 triệu đồng.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

Q3

9T 2009

 Doanh thu thuần 434.8 732.6
 Lợi nhuận gộp 258.3 384.3
 Lợi nhuận HĐKD 257.3 381.4
 LNTT 256.9 110.5
 LNST 176.71 270.4
 LNST của cổ đông công ty 86.9 172.4
 LNST chia cho LD,  nộp ngân sách 89.8 98.0
 EPS (đồng) 5328 10564

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của NTL, lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2009 là 270,36 tỷ đồng bao gồm cả phần lợi nhuận phân chia cho Liên doanh dự án Dịch Vọng do phản ánh doanh thu phần hạ tầng nhà thấp tầng và Tòa nhà NO4B2 của dự án khu đô thị mới Dịch Vọng (Cầu Giấy) do CTCP Hà Đô và Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà đảm nhận.

Đến ngày 30/0/2009, NTL hạch toán doanh thu, kê khai thuế theo quy định và tạm xác nhận phần LNST phân chia phải trả cho các bên Liên doanh với số tiền hơn 67,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 tháng đầu năm 2009 còn bao gồm 58,67 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá thành và giá bán 20 căn biệt thự Lô đất NO4A Dự án Dịch Vọng mà Chủ đầu tư phải nộp ngân sách theo quyết định phê duyệt dự án (năm 2009 là 30,8 tỷ đồng và năm 2008 là 27,88 tỷ đồng).

Các khoản trên không được coi là lợi nhuận thuộc về cổ đông của NTL và khi tính EPS phải loại trừ phần lợi nhuận này.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01