NTL: 5,3 tỷ đồng lợi nhuận quý I

(CafeF) – So với quý I/2008 doanh thu doanh thu gấp hơn 3 lần, lợi nhuận gấp 13 lần.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã: NTL), quý I đạt 19,8 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 5,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

ntl loi nhuan quy iii dat 63 ty dong gap 3 lan 2 quy truoc

So với quý I/2008, doanh thu gấp hơn 3 lần, lợi nhuận gấp 13 lần.

 

Thời điểm 31/3/2009 các khoản nợ phải trả hiện chiếm 75% tổng nguồn vốn công ty.

Năm 2008 công ty đạt 371 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 62 tỷ đồng lợi nhuận. So với năm 2007 doanh thu giảm 18% và lợi nhuận giảm hơn 50%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2009, tổng doanh thu 480 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Chi trả cổ tức 25-30% bằng tiền mặt.

Kết quả kinh doanh quý I/2009
Đơn vị: tỷ đồng

 

Chỉ tiêu Quý I/2007 Quý I/2008 Quý I/2009
Doanh thu bán hàng 54 6,4 19,8
Lợi nhuận sau thuế 10,9 0,404 5,2

P.T

Quý I, doanh thu đạt 19,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 5,2 tỷ đồng, tương ứng gấp 3 và 13 lần cùng kỳ.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01