NTL: Asiavantage Global Ltd chưa giao dịch được cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Asiavantage Global Ltd như sau

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01