NTL: LNST quý III giảm so với cùng kỳ do chưa hoạch toán hết một số dự án

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

NTL mới phản ánh một phần doanh thu bán hạ tầng dự án khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32 và một phần của 2 tòa nhà N09B1, N09B2 của khu đô thị mới Dịch Vọng.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) giải trình kết quả kinh doanh quý III/2010.Qúy III/2010, NTL đạt 92 tỷ đồng LNST, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2009. Nguyên nhân việc giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2009 là do 2 nguyên nhân sau:

Qúy III/2009, NTL ghi nhận phần LNST của liên doanh dự án dịch vọng là 89 tỷ đồng.

Qúy III/2010 công ty mới phản ánh một phần doanh thu bán hạ tầng dự án khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32 và một phần của 2 tòa nhà N09B1, N09B2 của khu đô thị mới Dịch Vọng. Phần còn lại của dự án sẽ được xác định vào quý IV/2010 khi quyết toàn hoàn thành các tòa nhà.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01