NTL: Năm 2009 lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, EPS 25.012 đồng/cp

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Năm 2009, NTL đạt 519,45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó, phần lợi nhuận thuộc về công ty sau khi chia lãi liên doanh là 408 tỷ đồng.

Trong đó, quý IV/2009 Công ty đạt 334,3 tỷ đồng LNTT, lũy kế cả năm đạt 715,2 tỷ đồng bằng 595,9% kế hoạch năm.

Trong quý IV/2009, Công ty đạt 641 tỷ đồng doanh thu, so với quý 4 năm 2008 (247 tỷ đồng) tăng 159,5%, lũy kế cả năm 2009 đạt 1.373,8 tỷ đồng tăng 269,9% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tài chính là 32,3 tỷ đồng.

Tổng LNTT quý IV/2009 của NTL đạt 334,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước (69 tỷ đồng) tăng 384%, lũy kế cả năm đạt 715,1 tỷ đồng so với năm trước tăng hơn 805%.
LNST năm 2009 Công ty đạt 519,5 tỷ đồng, so với năm 2008 tăng 560,4%. Sau khi trừ đi hơn 111 tỷ đồng chia lãi liên doanh và nộp ngân sách, lợi nhuận ròng thuộc về NTL là hơn 408 tỷ đồng.
Năm 2009, NTL đặt chỉ tiêu: tổng doanh thu đạt 480 tỷ đồng, LNTT đạt 120 tỷ đồng và chia cổ tức từ mức 25-30%.

Như vậy, với kết quả đã đạt được trong năm 2009, NTL đã vượt 186,2% kế hoạch doanh thu và 495,9% kế hoạch lợi nhuận.

Cuối tháng 11/2009 vừa qua, NTL đã tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%, ngoài ra công ty dự kiến chia thưởng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 vào tháng 3/2010.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/01, cổ phiếu NTL tăng 6.000 đồng (4,6%) đóng cửa tại mức giá 136.000 đồng/cp. Toàn phiên có 102.170 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.

K.T
Theo NTL
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01