NTL: 24/02 – Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

· Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

· Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

· Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/02/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/02/2010 và 23/02/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)

· Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2010

· Mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

· Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 23/03/2010.

· Địa điểm dự kiến thực hiện : Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

· Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL vào những ngày 23, 24, 25/02/2010.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01