NTL: Các quỹ thuộc VFM đã mua gần 178.000 cổ phiếu

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Giao dịch mua vào 177.700 cổ phiếu thực hiện thành công nâng lượng cổ phiếu các đơn vị trên nắm giữ từ 798.340 đơn vị lên 976.040 đơn vị.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) và các tổ chức liên quan đã mua tổng cộng 177.700 cổ phiếu. Trong đó, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua ròng 1.500 cổ phiếu, Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua 60.950 cổ phiếu, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) mua 105.000 cổ phiếu và Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4) mua 10.250 cổ phiếu.

Giao dịch mua vào 177.700 cổ phiếu thực hiện thành công nâng lượng cổ phiếu các đơn vị trên nắm giữ từ 798.340 đơn vị (trong đó, VFM nắm giữ 4.000 cp; VF1 nắm giữ 856.790 cp; VF2 nắm giữ 105.000 cp; VF4 nắm giữ 10.250 cp) tương đương tỷ lệ 4,89% lên 976.040 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,98%.

Giao dịch thực hiện từ 16/1/2010 đến 4/2/2010.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/2/2010, NTL đứng giá đạt 137.000 đồng/cổ phiếu.
Theo Hose
 Thanh Hương

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01