NTL: Ông Đinh Quang Chiến-thành viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT Đinh Quang Chiến với nội dung như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01