NTL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Thu Thủy

Trần Thị Thu Thủy thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01