• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01