Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

q 1513831962042

DSN, PSD, VCF, NTL, PDN, SCS, HMH, TTD, HCM, NSC, SBL vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền. CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN): Ngày 9/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 36% (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng). Thời gian thanh toán 1/2/2018. Đồng […]

Doanh nghiệp trước nguy cơ ‘vỡ kế hoạch’

target auger 1144x572 1504834225721

Đã đi được nửa chặng được kinh doanh nhưng những doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành được vỏn vẹn vài % kế hoạch kinh doanh của cả năm 2017. Trong khi kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, nhiều doanh nghiệp đã công bố hoàn thành vượt thậm chí vượt xa kế hoạch kinh […]