NTL: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ Đầu tư giá trị MB Capital (MBVF)

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ Đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01