Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn góp cổ phần của Công ty tại Công ty CP LIDECO 2

shutterstock 644462374 1496311034697

NTL thông qua thoái toàn bộ vốn góp với giá trị hơn 5,91 tỷ đồng tương ứng 51% vốn điều lệ lại Lideco 2.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán NTL) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Lideco 2.

Theo đó, NTL thông qua thoái toàn bộ vốn góp với giá trị hơn 5,91 tỷ đồng tương ứng 51% vốn điều lệ lại Lideco 2. Cùng với quyết định này, NTL sẽ thôi cử các nhân sự là ông Vũ Gia Cường, ông Nguyễn Hữu Lập ra khỏi các chức vụ chủ chốt lại Lideco 2.

Nhà Từ Liêm cũng thông qua chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 10/1/2018 và thời gian thực hiện là 25/1/2018.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01