Bản tin thị trường và cập nhật cp NTL,IDI,SAM

Theo VCBS,  Chúng tôi khuyến nghị

THEO DÕI cổ phiếu SAM

THEO DÕI đối với cp IDI trên quan điểm đầu tư trung dài hạn
 THEO DÕI đối với cổ phiếu NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01