• anh dung lideco ha long 01

    Báo cáo cập nhật cổ phiếu NTL

    Theo BVSC, Với mức giá 13.000 đồng/cổ phần, PE forward 2015 của NTL khoảng 8,5x, mức khá hấp dẫn với một cổ phiếu BĐS. Với tình hình tài chính vẫn khá tích cực khi công ty hầu như không vay nợ, lợi nhuận 2015 khả quan, cùng với dự báo hồi phục của thị trường cũng như các cổ phiếu BĐS trong năm 2015, BVSC cho rằng các nhà đầu tư vẫn có thể năm giữ cổ phiếu NTL

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01