Báo cáo nhanh cổ phiếu NTL

Khuyến nghị: CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm đặt kế hoạch doanh thu 350 tỷ đồng, LNTT 90 tỷ đồng, kế hoạch trả cổ tức 10%. Kết quả kinh doanh của Nhà Từ Liêm trong năm nay phụ thuộc rất nhiều vào việc chuyển nhượng dự án Khu dịch vụ và thương mại tổ 28, phường Dịch Vọng. Tuy nhiên, KIS đánh giá việc hoàn thành được kế hoạch là khá khó khi thời gian thi công của dự án chỉ khoảng 9 tháng. Trong trường hợp công ty bàn giao được dự án, KIS cho rằng LNTT sẽ cao hơn kế hoạch khá nhiều.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01