• anh dung lideco ha long 01

  Báo cáo phân tích cổ phiếu NTL

  Khuyến nghị của DAS: Hiện tại, NTL đang giao dịch quanh vùng giá đáy lịch sử; mặc dù, về mặt cơ bản thì NTL đang thuộc dạng tốt so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành. Vì thế, việc mua cổ phiếu này trong thời điểm hiện tại là khá an toàn.
  • Mua tích lũy: tại vùng 11.5 – 12
  • Mục tiêu ngắn hạn (đến hết năm 2013): 13.8

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01