Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu NTL

Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.6 – 9.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.0 – 10.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 9.6. Vùng kháng cự tiếp theo được dự báo ở mức 10.4 – 10.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. The expected rate of return is 5%.

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01