BHT: NTL đã mua 149.000 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm
  2. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101533886 cấp ngày 18/05/2010 tại Sở KHĐT Hà Nội
  3. Mã chứng khoán giao dịch: BHT
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tương đương 19,23% Vốn điều lệ)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 149.000 CP
  6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 149.000 CP
  7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 649.000 CP (tương đương 24,04% Vốn điều lệ)
  8. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 28/04/2011

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01