Công ty mẹ Nhà Từ Liêm: Lợi nhuận quý 1 giảm sâu, hàng tồn kho chiếm 79,5% tổng tài sản

ntl q2 dat 142 ty dong lntt giam 95 so voi cung ky

Cuối quý 1 năm nay, số dư hàng tồn kho của Nhà Từ Liêm tiếp tục ở mức cao, đạt 1.050 tỷ đồng, tương đương 79,5% tổng tài sản tại cùng thời điểm. Phần lớn hàng tồn kho của Nhà Từ Liêm là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoạt động BĐS.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015 của riêng công ty mẹ.

Với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu thuần (giảm 36,13%, đạt 18,8 tỷ đồng), kết quả kinh doanh quý 1 của Công ty mẹ Nhà Từ Liêm không khả quan khi lãi ròng chỉ ở mức 2,1 tỷ đồng, bằng 23% lợi nhuận quý 1 năm 2014.

Chỉ tiêu biến động mạnh nhất trong kỳ của NTL là Chi phí tài chính. Từ việc ghi âm 7,1 tỷ đồng quý 1/2014 nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn/dài hạn, chi phí tài chính quý 1 năm nay chỉ được ghi âm chưa đến 1 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến khoảng cách lợi nhuận quý 1 năm nay và năm 2014 cách xa đến vậy.

Trong 3 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhà Từ Liêm âm 57 tỷ đồng. Các hoạt động tài chính và đầu tư hầu như không bù đắp dòng tiền cho công ty. Số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 1 của NTL chỉ còn 17,3 tỷ đồng, giảm sâu so với 74,5 tỷ đồng số dư đầu năm .

Cuối quý 1 năm nay, số dư hàng tồn kho của Nhà Từ Liêm tiếp tục ở mức cao, đạt 1.050 tỷ đồng, tương đương 79,5% tổng tài sản tại cùng thời điểm. Phần lớn hàng tồn kho của Nhà Từ Liêm là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoạt động BĐS.

Đan Nguyên

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01