Công ty mẹ Nhà Từ Liêm: Quý 4 lãi 49 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 78% tổng tài sản

bia pvkm 1454318523288

Kết quả quý 4, Nhà Từ Liêm báo lãi 48,5 tỷ đồng, bằng 3,5 lần so với cùng kỳ. Năm 2015, công ty lãi ròng 94,4 tỷ đồng, bằng 2,6 lần kết quả năm 2014.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Nhà Từ Liêm – NTL) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm của riêng công ty mẹ. So với cùng kỳ 2014, tình hình kinh doanh của Nhà Từ Liêm sáng sủa thấy rõ với sự tăng trưởng đáng kể cả về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu thuần của Nhà Từ Liêm quý 4 đạt 194 tỷ đồng, gấp 4 lần con số thực hiện quý 4/2014. Lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 69 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ đạt 18,8 tỷ đồng.

Kết quả quý 4, Nhà Từ Liêm báo lãi 48,5 tỷ đồng, bằng 3,5 lần so với cùng kỳ. Năm 2015, công ty lãi ròng 94,4 tỷ đồng, bằng 2,6 lần kết quả năm 2014.

cong ty me nha tu liem quy 4 lai 49 ty dong hang ton kho chiem 78 tong tai san

Tổng tài sản cuối năm 2015 của Nhà Từ Liêm đạt 1.194 tỷ đồng, giảm 145 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Hàng tồn kho của Nhà Từ Liêm vẫn ở mức 933 tỷ đồng (78% tổng tài sản), giảm không đáng kể so với đầu năm. Phần lớn hàng tồn kho của Nhà Từ Liêm là Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Riêng khoản mục Chi phía sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn của Nhà Từ Liêm cuối năm đạt 62,7 tỷ đồng, nằm ở các dự án của công ty. Cụ thể như sau:

cong ty me nha tu liem quy 4 lai 49 ty dong hang ton kho chiem 78 tong tai san 1

Đan Nguyên

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01