Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

q 15465128275841180736607 crop 15465128334301570092943

VDS, SSC, NDP, TV4, FDT, NTL, BSH, S4A, SPM, TTD, BTU, ICG, POT, DXV, LCD vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/1/2019.

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC): Ngày 23/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/2/2019.

CTCP Dược phẩm 2/9 (NDP): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/2/2019.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4): Ngày 14/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/1/2019.

CTCP Fiditour (FDT): Ngày 15/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2019.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/1/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Hà Nội (BSH): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2019.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A): Ngày 16/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2019.

CTCP S.P.M (SPM): Ngày 15/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2019.

CTCP Bệnh viên tim Tâm Đức (TTD): Ngày 9/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2019.

CTCP Công trình đô thị Bến Tre (BTU): Ngày 14/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2019.

CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 17/1/2019.

CTCP Thiết bị bưu điện (POT): Ngày 11/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 7/3/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 dự kiến vào 8/3/2019.

CTCP Vicem VLXD Đà Nẵng (DXV): Ngày 9/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2019.

CTCP Lắp máy – thí nghiệm cơ điện (LCD): Ngày 21/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 6/3/2019.

Thái Phương

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01