Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

luong 1433166626500 ebsg 1449157859870

MAS, NTL, PHR, VCS, DSN, TMS, TRC, KBE vừa công bố ngày chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thực hiện 8/1/2016.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 22/12/2015.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 29/1/2016.

CTCP Vicostone (VCS): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức lần 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 6/1/2016.

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN): Ngày 4/1 -/2016 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 36% (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng). Thời gian thực hiện 20/1/2016. Đồng thời Công viên Nước Đầm Sen cũng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào 30/1/2016.

CTCP Transimex – Saigon (TMS): Ngày 22/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thực hiện 25/1/2016.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng).Thời gian thực hiện 11/1/2016.

CTCP Sách thiết bị trường học Kiên Giang (KBE – UPCoM): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 8/1/2016.

Thái Phương

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01