• anh dung lideco ha long 01

    Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01