Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01