Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01