• anh dung lideco ha long 01

    Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01