• anh dung lideco ha long 01

  Nhà Từ Liêm: Công ty mẹ lãi hơn 9 tỷ quý 1, tăng mạnh nhờ hoàn nhập dự phòng

  nha tu liem giam trich lap du phong quy 3 lai rong 11 ty dong

  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố thông tin về việc phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát như sau:

  Kết thúc quý 1/2014, NTL mẹ lãi ròng 9,15 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ năm 2013.

  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) công bố BCTC quý 1/2014 của riêng công ty mẹ.

  Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 31 tỷ đồng chưa bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái do sự giảm sút mạnh từ doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhờ tỷ trọng giá vốn trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp còn 6,43 tỷ đồng giảm 31% so với quý 1/2013.

  Trong kỳ mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhưng chi phí tài chính lại ghi âm 7,1 tỷ đồng do công ty hoàn nhập dự phòng từ hoạt động đầu tư chứng khoán nên kết quả NTL mẹ lãi ròng 9,15 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ năm 2013.

  Chỉ tiêu Quý này Thay đổi
  Năm nay  Năm trước
  Doanh thu thuần 31.008.156.666 65.362.705.690 -53%
  Giá vốn hàng bán 24.574.251.940 56.072.102.658  
  Lợi nhuận gộp 6.433.904.726 9.290.603.032 -31%
  Doanh thu tài chính 959.083.485 2.639.671.240  
  Chi phí tài chính -7.108.555.000 1.788.269.000  
  Chi phí bán hàng      
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.991.083.619 3.169.270.693  
  Lợi nhuận thuần 11.510.459.592 6.972.734.579 65%
  Lợi nhuận khác 200.489.956 510.046.841  
  LNTT 11.710.949.548 7.482.781.420  
  LNST 9.149.470.808 5.612.086.065 63%
  EPS (đ/CP) 150 88  

  Minh Trang

  Theo Trí Thức Trẻ/HSX

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01