Nhà Từ Liêm: Công ty mẹ lãi hơn 9 tỷ quý 1, tăng mạnh nhờ hoàn nhập dự phòng

nha tu liem giam trich lap du phong quy 3 lai rong 11 ty dong

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố thông tin về việc phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát như sau:

Kết thúc quý 1/2014, NTL mẹ lãi ròng 9,15 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ năm 2013.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) công bố BCTC quý 1/2014 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 31 tỷ đồng chưa bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái do sự giảm sút mạnh từ doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhờ tỷ trọng giá vốn trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp còn 6,43 tỷ đồng giảm 31% so với quý 1/2013.

Trong kỳ mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhưng chi phí tài chính lại ghi âm 7,1 tỷ đồng do công ty hoàn nhập dự phòng từ hoạt động đầu tư chứng khoán nên kết quả NTL mẹ lãi ròng 9,15 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ năm 2013.

Chỉ tiêu Quý này Thay đổi
Năm nay  Năm trước
Doanh thu thuần 31.008.156.666 65.362.705.690 -53%
Giá vốn hàng bán 24.574.251.940 56.072.102.658  
Lợi nhuận gộp 6.433.904.726 9.290.603.032 -31%
Doanh thu tài chính 959.083.485 2.639.671.240  
Chi phí tài chính -7.108.555.000 1.788.269.000  
Chi phí bán hàng      
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.991.083.619 3.169.270.693  
Lợi nhuận thuần 11.510.459.592 6.972.734.579 65%
Lợi nhuận khác 200.489.956 510.046.841  
LNTT 11.710.949.548 7.482.781.420  
LNST 9.149.470.808 5.612.086.065 63%
EPS (đ/CP) 150 88  

Minh Trang

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01